شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گرجي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:07/12/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 28,532 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 29,887 تعداد خريدار: 1,113 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 29,887 حجم معامله: 1,214,984 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 27,199 جمع معامله: 34,666,383,462 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بيسكوئيت گرجي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 01/09/1391
بيسكوئيت گرجي - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
بيسكوئيت گرجي - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام 19/07/1391
بيسكوئيت گرجي - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 10/07/1391
بيسكوئيت گرجي - اطلاعيه افزايش سرمايه و پيوستهاي اطلاعيه شامل گزارش توجيهي افزايش سرمايه 18/06/1391
بيسكوئيت گرجي - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 06/06/1391
بيسكوئيت گرجي- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 17/05/1391
بيسكوئيت گرجي- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
بيسكوئيت گرجي- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
بيسكوئيت گرجي- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 26/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 4-88756480
فاكس: 88731308
آدرس: خ شهيد احمد قصير(بخارست)-خ 18-پ 12-ساختمان بيسكويت گرجي
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com