شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سپاس-سهام ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/13
تثبیت شده:13/09/1398 آخرين اطلاعات:13/09/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 10,165 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,165 تعداد خريدار: 109 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,165 حجم معامله: 4,220,474 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,160 جمع معامله: 42,901,068,883 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com