شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سپاس-سهام ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/10/28
تثبیت شده:25/10/1398 آخرين اطلاعات:28/10/1398   ساعت: 16:45
آخرين قيمت 10,062 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,072 تعداد خريدار: 240 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,072 حجم معامله: 8,998,371 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,058 جمع معامله: 90,537,677,914 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com