شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فيروزه- سهام ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:07/12/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 59,907 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 61,221 تعداد خريدار: 104 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 61,221 حجم معامله: 50,604 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 59,629 جمع معامله: 3,031,522,341 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com