شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان فارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:07/12/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 109,209 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 112,140 تعداد خريدار: 1,610 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 112,140 حجم معامله: 379,544 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 104,000 جمع معامله: 41,449,442,247 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان فارس - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 27/08/1391
سيمان فارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 22/08/1391
سيمان فارس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 21/08/1391
سيمان فارس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
سيمان فارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 26/07/1391
سيمان فارس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
سيمان فارس- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 11/05/1391
سيمان فارس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 26/04/1391
سيمان فارس -معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 30/03/1391
سيمان فارس- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 30/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88737115-19 0711-8228644-8
فاكس: 0711-8224495
آدرس: شیراز ،کیلومتر10بلوار امیرکبیر،انتهای خیابان فاخته
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: info@farscement.com
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com