شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بهمن ليزينگ در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/20
تثبیت شده:20/09/1398 آخرين اطلاعات:20/09/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 5,664 درصد تغییر: (5) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 5,664 تعداد خريدار: 599 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 5,664 حجم معامله: 3,471,295 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,664 جمع معامله: 19,661,414,880 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com