شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پاکشو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/16
تثبیت شده:16/09/1398 آخرين اطلاعات:16/09/1398   ساعت: 17:48
آخرين قيمت 79,891 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 81,000 تعداد خريدار: 254 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 81,000 حجم معامله: 158,409 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 78,044 جمع معامله: 12,655,480,318 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com