شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ليزينگ ايرانيان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/20
تثبیت شده:20/09/1398 آخرين اطلاعات:20/09/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 3,557 درصد تغییر: 7 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,621 تعداد خريدار: 3,950 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,621 حجم معامله: 66,676,289 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,277 جمع معامله: 237,177,319,901 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com