شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
عمران قزوین در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/10/28
تثبیت شده:25/10/1398 آخرين اطلاعات:28/10/1398   ساعت: 16:45
آخرين قيمت 4,298 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,298 تعداد خريدار: 29 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,298 حجم معامله: 264,546 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,298 جمع معامله: 1,137,018,708 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com