شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
عمران قزوین در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/13
تثبیت شده:13/09/1398 آخرين اطلاعات:13/09/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 2,544 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,552 تعداد خريدار: 280 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,552 حجم معامله: 2,499,602 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,479 جمع معامله: 6,360,219,066 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com