شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تامين ماسه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/20
تثبیت شده:20/09/1398 آخرين اطلاعات:20/09/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 24,455 درصد تغییر: (5) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 25,300 تعداد خريدار: 1,833 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 25,300 حجم معامله: 5,547,287 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 24,337 جمع معامله: 135,659,497,097 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
تامين ماسه و ريخته گري - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 21/09/1391
تامين ماسه و ريخته گري - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 19/09/1391
تامين ماسه و ريخته گري - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 18/09/1391
تامين ماسه و ريخته گري - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 01/09/1391
تامين ماسه و ريخته گري- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
تامين ماسه و ريخته گري - تصميمات مجمع عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام (به پيوست) 01/08/1391
تامين ماسه و ريخته گري - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
تامين ماسه و ريخته گري - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 17/07/1391
تامين ماسه و ريخته گري - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/06/1391
تامين ماسه و ريخته گري - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29(اصلاحيه) 20/06/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88761827*88768417*88767468
فاكس: 88765732
آدرس: خيابان سهروردي شمالي - خيابان شهيدقندي (پاليزي)- شماره 91
وب سايت: www.silicasand-mfgco.com
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com