شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند مرودشت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/13
تثبیت شده:13/09/1398 آخرين اطلاعات:13/09/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 24,952 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 26,000 تعداد خريدار: 518 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 26,000 حجم معامله: 471,576 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 24,600 جمع معامله: 11,766,768,668 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند مرودشت - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي شده) 15/08/1391
قند مرودشت - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي نشده) 14/08/1391
قند مرودشت - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 10/08/1391
قند مرودشت - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 10/08/1391
قند مرودشت - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/04/31 (حسابرسي نشده) 20/06/1391
قند مرودشت - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/04/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 05/06/1391
قند مرودشت - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/01/31 05/06/1391
قند مرودشت- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/10/30 27/01/1391
قند مرودشت- اطلاعيه شفاف سازي 27/01/1391
قند مرودشت- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/04/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 27/01/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 6-5-6646870
فاكس: 66468703
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com