شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري نيرو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/11
تثبیت شده:10/03/1399 آخرين اطلاعات:11/03/1399   ساعت: 15:40
آخرين قيمت 5,401 درصد تغییر: 9 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 5,428 تعداد خريدار: 1,688 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 5,428 حجم معامله: 13,257,437 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,155 جمع معامله: 71,605,320,084 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري نيرو - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1392/06/31 22/09/1391
سرمايه گذاري نيرو - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 08/09/1391
سرمايه گذاري نيرو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) 01/09/1391
سرمايه گذاري نيرو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي شده) (شركت احيا اراضي كوثر) 09/08/1391
سرمايه گذاري نيرو - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 09/08/1391
سرمايه گذاري نيرو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/05/31 (حسابرسي شده) (شركت صادرات نيرو خليج فارس كيش) 09/08/1391
سرمايه گذاري نيرو - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 10/07/1391
سرمايه گذاري نيرو- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 15/05/1391
سرمايه گذاري نيرو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
سرمايه گذاري نيرو- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/03/31 06/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 3-88952031*5-88956721*7-88952036
فاكس: 88977685
آدرس: خ شهيد برادران عبداله زاده(دهكده)- خ رستاك- پ 15
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com