شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مهركام پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:07/12/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 4,774 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,852 تعداد خريدار: 4,325 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,852 حجم معامله: 32,306,557 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,652 جمع معامله: 154,245,119,394 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مهركام پارس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 22/08/1391
مهركام پارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 20/08/1391
مهركام پارس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 27/06/1391
مهركام پارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 25/06/1391
مهركام پارس - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 05/06/1391
مهركام پارس- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/1390 22/03/1391
مهركام پارس- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 16/03/1391
مهركام پارس- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/03/1391
مهركام پارس- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 09/03/1391
مهركام پارس -معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 09/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 44905176
فاكس: 44905175
آدرس: تهران كيلومتر 11 جاده مخصوص كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com