شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
توسعه آذربايجان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:07/12/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 30,560 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 30,562 تعداد خريدار: 931 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 30,562 حجم معامله: 1,733,583 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 30,001 جمع معامله: 52,977,747,533 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
توسعه آذربايجان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 08/09/1391
توسعه آذربايجان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 08/08/1391
توسعه آذربايجان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/07/1391
توسعه آذربايجان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) 27/06/1391
توسعه آذربايجان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 05/06/1391
توسعه آذربايجان- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي نشده) 28/05/1391
توسعه آذربايجان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 09/05/1391
توسعه آذربايجان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
توسعه آذربايجان- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 03/05/1391
توسعه آذربايجان- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: دفتر تهران : 6-88720925 * دفتر تبريز : 1-5530710-0411
فاكس: دفتر تهران : 88720875 * تبريز : 5530714-0411
آدرس: خ وليعصر- بالاتر از خ مطهري- خ ناهيد- شماره 81- طبقه اول
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com