شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بيمه آسيا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/16
تثبیت شده:16/09/1398 آخرين اطلاعات:16/09/1398   ساعت: 17:48
آخرين قيمت 6,988 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 7,136 تعداد خريدار: 1,795 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 7,136 حجم معامله: 8,025,390 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,718 جمع معامله: 56,078,591,488 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بيمه آسيا - صورتهاي مالي واقعي 6 ماهه منتهي به 31/06/1391 (حسابرسي شده ) (به پيوست) 13/09/1391
بيمه آسيا - صورت هاي مالي واقعي دوره 6 ماهه منتهي به 31/06/1391(حسابرسي نشده ) (به پيوست) 09/08/1391
بيمه آسيا- پيش بيني سود هر سهم منتهي به 29/12/1391 براساس عملكرد واقعي سه ماهه منتهي به 31/03/91 11/05/1391
بيمه آسيا- اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي سه ماهه منتهي به 31/03/1391 11/05/1391
بيمه آسيا- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
بيمه آسيا- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 12/04/1391
بيمه آسيا- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
بيمه آسيا- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
بيمه آسيا- گزارش فعاليت هيات مديره در سال 1390 31/03/1391
بيمه آسيا- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com