شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند لرستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/20
تثبیت شده:20/09/1398 آخرين اطلاعات:20/09/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 16,699 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 17,500 تعداد خريدار: 1,458 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 17,500 حجم معامله: 3,803,938 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 16,169 جمع معامله: 63,523,769,183 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند لرستان - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 16/08/1391
قند لرستان - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه براي دوره مالي منتهي به 31/04/91 (به پيوست) 16/08/1391
قند لرستان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 08/08/1391
قند لرستان - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 01/08/1391
قند لرستان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي شده) 29/07/1391
قند لرستان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي نشده) 03/07/1391
قند لرستان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/04/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 15/05/1391
قند لرستان- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/04/31 11/05/1391
قند لرستان- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/04/31 07/04/1391
قند لرستان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/01/31 26/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88727027-88726527
فاكس: 88727900
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com