شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آذرآب در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/10/28
تثبیت شده:25/10/1398 آخرين اطلاعات:28/10/1398   ساعت: 16:40
آخرين قيمت 9,659 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,059 تعداد خريدار: 3,166 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,059 حجم معامله: 19,441,986 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 9,139 جمع معامله: 187,790,347,146 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
آذرآب - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 14/09/1391
آذرآب- اعلام تغيير پيش بيني درآمد هر سهم سال 91 (به پيوست) 28/05/1391
آذرآب- شفاف سازي 11/05/1391
آذرآب- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 31/04/1391
آذرآب- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 27/04/1391
آذرآب- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 27/04/1391
آذرآب- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
آذرآب- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/90 17/04/1391
آذرآب- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 04/04/1391
آذرآب- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 03/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 8799667-84922229
فاكس: 8799443
آدرس: خ ملاصدرا ،‌نرسيده به ملاصدرا،نرسيده به بزرگراه كردستان ،‌پلاك 17
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com