شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ماشين سازي اراك در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/13
تثبیت شده:13/09/1398 آخرين اطلاعات:13/09/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 2,882 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,923 تعداد خريدار: 5,230 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,923 حجم معامله: 77,718,847 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,760 جمع معامله: 224,017,764,511 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ماشين سازي اراك - آگهي ثبت افزايش سرمايه 27/08/1391
ماشين سازي اراك - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 02/08/1391
ماشين سازي اراك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
ماشين سازي اراك - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي شده) 12/07/1391
ماشين سازي اراك - اعلاميه پذيره نويسي عمومي 29/06/1391
ماشين سازي اراك- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/05/1391
ماشين سازي اراك- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 31/04/1391
ماشين سازي اراك- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
ماشين سازي اراك- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
ماشين سازي اراك- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك) 20/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 44006810
فاكس: 44006810
آدرس: فلكه دوم صادقيه ، خيابان اشرفي اصفهاني ، خيابان پيامبر ، انتهاي خيابان شاهد ، خيابان گلستان سي ام ، پاك 4
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com