شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شيميايي ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/10/28
تثبیت شده:25/10/1398 آخرين اطلاعات:28/10/1398   ساعت: 16:40
آخرين قيمت 12,744 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 12,798 تعداد خريدار: 1,611 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 12,798 حجم معامله: 12,003,673 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 12,360 جمع معامله: 152,970,335,374 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنايع شيميائي ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 5 ماهه 25/06/1391
صنايع شيميائي ايران - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 25/06/1391
صنايع شيميائي ايران - خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام 19/06/1391
صنايع شيميائي ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 28/05/1391
صنايع شيميائي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
صنايع شيميائي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 26/04/1391
صنايع شيميائي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 26/04/1391
صنايع شيميائي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
صنايع شيميائي ايران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 24/03/1391
صنايع شيميائي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 22057154-22054890-22056794
فاكس: 22059868
آدرس: خ افريقا- بالاتر از پمپ بنزين ظفر- كوچه سعيدي- شماره 91
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com