شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعت بيمه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:07/12/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 2,825 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,940 تعداد خريدار: 1,524 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,940 حجم معامله: 12,173,281 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,755 جمع معامله: 34,389,419,164 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري صنعت بيمه - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 08/09/1391
سرمايه گذاري صنعت بيمه - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 10/07/1391
سرمايه گذاري صنعت بيمه - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 27/06/1391
سرمايه گذاري صنعت بيمه - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 06/06/1391
سرمايه گذاري صنعت بيمه - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 05/06/1391
سرمايه گذاري صنعت بيمه- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 11/05/1391
سرمايه گذاري صنعت بيمه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
سرمايه گذاري صنعت بيمه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي 1390/11/30 31/04/1391
لبنيات كالبر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
سرمايه گذاري صنعت بيمه- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 26/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 8-88745946 * 88764078
فاكس: 88742707
آدرس: خ سهروردي شماي- خ هويزه غربي- نبش خ مرغاب- شماره هاي 2 و 95
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com