شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داده پردازي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/13
تثبیت شده:13/09/1398 آخرين اطلاعات:13/09/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 10,845 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,866 تعداد خريدار: 331 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,866 حجم معامله: 1,434,897 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,700 جمع معامله: 15,561,758,666 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
داده پردازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 19/09/1391
داده پردازي ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 24/08/1391
داده پردازي ايران - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 16/08/1391
داده پردازي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
داده پردازي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 31/04/1391
داده پردازي ايران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 26/04/1391
داده پردازي ايران- اطلاعيه توزيع اوراق سهام شركت داده پردازي ايران ناشي از افزايش سرمايه 10/04/1391
داده پردازي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 04/04/1391
داده پردازي ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 31/03/1391
داده پردازي ايران- آگهي ثبت افزايش سرمايه 24/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 9-88903251
فاكس: 88901710*88901712
آدرس: خ استاد نجات اللهي- چهارراه شهيد كلانتر پور- شماره 216
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com