شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:07/12/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 106 درصد تغییر: (24) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 150 تعداد خريدار: 25 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 150 حجم معامله: 660 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 100 جمع معامله: 70,282,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com