شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/20
تثبیت شده:20/09/1398 آخرين اطلاعات:20/09/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 135 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 135 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 135 حجم معامله: 100 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 135 جمع معامله: 13,500,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com