شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
زعفران9908نگين نوين(پ) در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/13
تثبیت شده:13/09/1398 آخرين اطلاعات:13/09/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 90,792 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 91,747 تعداد خريدار: 49 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 91,747 حجم معامله: 21,684 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 90,200 جمع معامله: 1,968,735,270 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com