شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
زيره سبز9903شركت بيهق(پ) در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/20
تثبیت شده:20/09/1398 آخرين اطلاعات:20/09/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 371,896 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 379,487 تعداد خريدار: 18 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 379,487 حجم معامله: 91 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 345,372 جمع معامله: 33,842,567 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com