شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وغدير-2800-1398/08/22 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/13
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:13/09/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 165 درصد تغییر: 34 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 167 تعداد خريدار: 35 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 167 حجم معامله: 1,967 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 130 جمع معامله: 324,065,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com