شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ خپارس-1500-1398/11/13 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/16
تثبیت شده:10/09/1398 آخرين اطلاعات:16/09/1398   ساعت: 17:48
آخرين قيمت 362 درصد تغییر: 21 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 377 تعداد خريدار: 37 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 377 حجم معامله: 1,871 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 301 جمع معامله: 678,010,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com