شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ خپارس-1400-1398/08/14 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/13
تثبیت شده:14/08/1398 آخرين اطلاعات:13/09/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 12 درصد تغییر: (56) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 50 تعداد خريدار: 53 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 50 حجم معامله: 3,367 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3 جمع معامله: 41,396,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com