شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ خپارس-1300-1398/08/14 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/10/28
تثبیت شده:14/08/1398 آخرين اطلاعات:28/10/1398   ساعت: 16:45
آخرين قيمت 98 درصد تغییر: (18) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 150 تعداد خريدار: 29 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 150 حجم معامله: 1,693 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 84 جمع معامله: 166,056,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com