شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فملي-6000-1398/11/16 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:05/11/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 1,600 درصد تغییر: (30) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,600 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,600 حجم معامله: 1 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,600 جمع معامله: 2,080,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com