شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وبملت-6000-1398/11/30 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 1,650 درصد تغییر: 9 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,650 تعداد خريدار: 3 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,650 حجم معامله: 151 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,650 جمع معامله: 249,150,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com