شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ رمپنا-8500-1398/10/18 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 1,800 درصد تغییر: (10) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,800 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,800 حجم معامله: 12 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,800 جمع معامله: 21,600,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com