شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ رمپنا-8500-1398/10/18 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/10/28
تثبیت شده:18/10/1398 آخرين اطلاعات:28/10/1398   ساعت: 16:40
آخرين قيمت 1,443 درصد تغییر: (18) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,499 تعداد خريدار: 3 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,499 حجم معامله: 22 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,440 جمع معامله: 31,749,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com