شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ پاکشو-52000-1398/11/02 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/13
تثبیت شده:04/09/1398 آخرين اطلاعات:13/09/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 26,000 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 26,000 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 26,000 حجم معامله: 2 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 26,000 جمع معامله: 52,000,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com