شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-600-1398/10/08 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 8 درصد تغییر: (11) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 13 تعداد خريدار: 16 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 13 حجم معامله: 549 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7 جمع معامله: 4,520,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com