شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-500-1398/10/08 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/13
تثبیت شده:13/09/1398 آخرين اطلاعات:13/09/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 17 درصد تغییر: (15) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 23 تعداد خريدار: 113 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 23 حجم معامله: 7,037 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 15 جمع معامله: 120,073,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com