شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وبملت-4200-1398/08/29 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/13
تثبیت شده:29/08/1398 آخرين اطلاعات:13/09/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 1,117 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,170 تعداد خريدار: 42 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,170 حجم معامله: 1,916 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,100 جمع معامله: 2,139,628,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com