شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وبملت-4000-1398/08/29 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 1,309 درصد تغییر: (6) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,399 تعداد خريدار: 4 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,399 حجم معامله: 255 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,300 جمع معامله: 333,795,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com