شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فملي-4600-1398/11/16 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:13/11/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 2,800 درصد تغییر: (16) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,800 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,800 حجم معامله: 1 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,800 جمع معامله: 3,640,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com