شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فملي-4800-1398/08/19 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/13
تثبیت شده:19/08/1398 آخرين اطلاعات:13/09/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 478 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 538 تعداد خريدار: 14 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 538 حجم معامله: 898 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 400 جمع معامله: 428,830,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com