شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شبندر-20000-98/08/14 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/10/28
تثبیت شده:14/08/1398 آخرين اطلاعات:28/10/1398   ساعت: 16:45
آخرين قيمت 1 درصد تغییر: (99) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1 حجم معامله: 10 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1 جمع معامله: 10,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com