شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان صوفيان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/16
تثبیت شده:16/09/1398 آخرين اطلاعات:16/09/1398   ساعت: 17:48
آخرين قيمت 3,765 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,897 تعداد خريدار: 622 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,897 حجم معامله: 3,636,477 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,700 جمع معامله: 13,691,530,990 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان صوفيان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 16/08/1391
سيمان صوفيان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
سيمان صوفيان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 26/07/1391
سيمان صوفيان - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/91 05/07/1391
سيمان صوفيان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 31/04/1391
سيمان صوفيان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 26/04/1391
سيمان صوفيان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/02/1391
سيمان صوفيان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 16/02/1391
سيمان صوفيان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 09/02/1391
سيمان صوفيان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 03/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 3-88516971*8183-8012-0472322
فاكس: 88516975
آدرس: خ بخارست- خ ششم- شماره5- طبقه اول
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com