شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان غرب در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/13
تثبیت شده:13/09/1398 آخرين اطلاعات:13/09/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 11,779 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 11,870 تعداد خريدار: 1,166 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 11,870 حجم معامله: 3,918,474 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 11,422 جمع معامله: 46,154,108,138 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان غرب - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 23/08/1391
سيمان غرب - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 22/08/1391
سيمان غرب - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
سيمان غرب - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 29/07/1391
سيمان غرب - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/91 08/07/1391
سيمان غرب- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
سيمان غرب -معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 11/05/1391
سيمان غرب- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
سيمان غرب- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/04/1391
سيمان غرب- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 31/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88053094-5-88053094
فاكس: 88041749
آدرس: خ سيد جمال الدين اسد آبادي ، نبش خيابان 72 ،‌شماره 522 طبقه سوم واحد 11و12
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com