شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بانك سينا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/20
تثبیت شده:20/09/1398 آخرين اطلاعات:20/09/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 2,653 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,714 تعداد خريدار: 395 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,714 حجم معامله: 3,275,164 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,580 جمع معامله: 8,643,740,078 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بانك سينا - اطلاعيه گواهي نامه هاي نقل و انتقال و سپرده سهام منتشره پس از افزايش سرمايه (به پيوست) 21/08/1391
بانك سينا - صورتهاي مالي ميان دوره اي منتهي به 31 /06/1391 ( حسابرسي نشده ) (به پيوست) 16/08/1391
بانك سينا - اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي منتهي به 31/06/1391 (به پيوست) 01/08/1391
بانك سينا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31( توسعه سينا) 01/08/1391
بانك سينا - آگهي ثبت افزايش سرمايه 29/07/1391
بانك سينا- پيش بيني سود هر سهم بر اساس عملكرد 3 ماهه منتهي به 31/03/1391 11/05/1391
بانك سينا- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
بانك سينا- اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي منتهي به 31/03/1391 11/05/1391
بانك سينا- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
بانك سينا- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com