شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ص.ج. فناوري بازنشستگي 20%تاديه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/16
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:16/09/1398   ساعت: 17:48
آخرين قيمت 225,000 درصد تغییر: 12 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 225,000 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 225,000 حجم معامله: 3,000 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 225,000 جمع معامله: 675,000,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com