شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ايران ارقام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 5,936 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,201 تعداد خريدار: 3,504 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,201 حجم معامله: 16,359,807 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,801 جمع معامله: 97,107,923,570 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ايران ارقام - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام 22/09/1391
ايران ارقام - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) 07/09/1391
ايران ارقام - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/09/1391
ايران ارقام - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1392/06/31 15/08/1391
ايران ارقام - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) 21/06/1391
ايران ارقام- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 09/05/1391
ايران ارقام- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
ايران ارقام- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 31/03/1391
ايران ارقام- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 22/03/1391
ايران ارقام- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88718108-88718152
فاكس: 8901363
آدرس: خیابان استاد نجات الهی،خیابان سپهبد قرنی،پلاک 82
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com