شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
خدمات فني فولاد يزد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:07/12/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 23,959 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 24,145 تعداد خريدار: 831 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 24,145 حجم معامله: 1,811,370 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 23,204 جمع معامله: 43,399,342,417 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com