شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كيان-مشاركت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:07/12/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 20,406 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 20,491 تعداد خريدار: 144 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 20,491 حجم معامله: 3,295,113 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 20,295 جمع معامله: 67,239,423,299 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com