شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارند-مشارکت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/07
تثبیت شده:07/12/1398 آخرين اطلاعات:07/12/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 10,130 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,134 تعداد خريدار: 2,795 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,134 حجم معامله: 125,951,128 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,129 جمع معامله: 1,275,832,319,556 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com