شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروسازي زاگرس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/20
تثبیت شده:20/09/1398 آخرين اطلاعات:20/09/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 17,546 درصد تغییر: (5) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 17,546 تعداد خريدار: 973 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 17,546 حجم معامله: 1,665,259 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 17,546 جمع معامله: 29,218,634,414 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
داملران رازك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 01/09/1391
داملران رازك - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 21/08/1391
داملران رازك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
داملران رازك - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 29/07/1391
داملران رازك- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 26/04/1391
داملران رازك- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 26/04/1391
داملران رازك- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 10/04/1391
داملران رازك- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده 02/03/1391
داملران رازك- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 02/03/1391
داملران رازك- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 66945736-66945732
فاكس:
آدرس: خ دكتر فاطمي غربي-نرسيده به خ جمال زاده-كوچه پروين-پ 7
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Karamad Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com